czwartek
26 listopada 2015
Do końca roku zostało 36 dni.

BIP

 Biuletyn informacji publicznej

Informacje wyborcze

 Informacje wyborcze

Insp. weterynarii

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii

System Zarządzania Jakością

Akty prawne on-line

Rządowe Centrum Legislacji
Najaktualniejsze wersje
elektroniczne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

600-lecie Karczmisk

obraz.jpg
 

Translator

EnglishCzechFrenchGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian

Statystyka

Odwiedza nas 4 gości
mod_vvisit_counterDzisiaj364
mod_vvisit_counterWczoraj449
mod_vvisit_counterW tym tygodniu1802
mod_vvisit_counterW tym miesiącu10990
mod_vvisit_counterOd początku1039148
XIII Sesja Rady Gminy Karczmiska
środa, 25 listopada 2015

XIII Sesja Rady Gminy Karczmiska odbędzie się dnia 3 grudnia 2015 r. (czwartek).

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Karczmiskach  i rozpoczną o godzinie 1000.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Przyjęcie Programu Rozwoju Gminy Karczmiska na lata 2015-2022.
6. Zatwierdzenie taryf na wodę i ścieki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie gospodarki odpadami:
     a) określenie terminu , częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty,
     b) wybór metody ustalenia opłaty i ustalenie stawek opłaty,
     c) określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty.
8. Uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2016-2020.
9. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
10. Uchwalenie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Karczmiska na rok 2016.
11. Wydanie opinii o „Ocenie stanu zdrowia oraz określeniu potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2016-2021”.
12. Przyjęcie stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej dowozu dzieci do przedszkola.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Wolne wnioski i komunikaty.
15. Zamknięcie obrad.

 
Informacja
środa, 18 listopada 2015

Od 5 listopada do 30 listopada br. Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadza pilotażową ankietę monitorowania poziomu satysfakcji pacjenta.

Ankieta skierowana jest wyłącznie do pacjentów, którzy skorzystali ze świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a udział w niej jest anonimowy idobrowolny.

Poniżej link do ankiety:

www.nfz-lublin.pl,
http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/rusza-pilotazowa-ankieta-monitorowania-poziomu-satysfakcji-pacjenta-z-udzielonych-swiadczen,6774.html


 
Zaproszenie
środa, 18 listopada 2015
Zaproswzenie na Andrzejki w Wolicy
 
Konsultacje społeczne
piątek, 13 listopada 2015
Zawiadomienie
o konsultacjach społecznych dokumentu pn.:
„Program Rozwoju Gminy Karczmiska na lata 2015 - 2022”

Na podstawie uchwały Nr V/28/2015 Rady Gminy Karczmiska z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych  z mieszkańcami Gminy Karczmiska Wójt Gminy zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest „Program Rozwoju Gminy Karczmiska na lata 2015-2022”.
Dokument w wersji papierowej oraz formularz pomocniczy do wnoszenia uwag jest  dostępny w pokoju nr 19 Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 14.00.

Termin konsultacji: 13.11.2015 r.- 23.11.2015 r.

Forma konsultacji: wyrażenie opinii i złożenie uwag na piśmie.

Uwagi do projektu należy składać:

      - w sekretariacie Urzędu Gminy Karczmiska,
      - pocztą na adres: Urząd Gminy Karczmiska, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska,
      - elektronicznie na adres:

 


Załączniki:
1. „Program Rozwoju Gminy Karczmiska na lata 2015- 2022”.
2. Formularz pomocniczy do wznoszenia uwag.


 
Obchody Święta Niepodległości w Gminie Karczmiska
środa, 11 listopada 2015
Obchody Święta Niepodległości w Gminie Karczmiska

11 listopada to jedna z najważniejszych dat dla naszego narodu. W tym dniu dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach niewoli (1795 – 1918) w całym kraju obchodzone jest Święto Niepodległości. To szczególny dzień dla nas i naszej ojczyzny. W tym dniu w Karczmiskach przed pomnikiem na Placu Niepodległości zgromadzili się mieszkańcy gminy. Wójt GminyPan Janusz Goliszek wygłosił okolicznościową mowę, w której podkreślił zasługi dla ojczyzny oddane przez mieszkańców Karczmisk i okolicznych miejscowości. Po czym nastąpiło poświęcenie pomnika, którego dokonał proboszcz miejscowej parafii ks. Ryszard Denys oraz złożenie wieńców i zapalenie zniczy. Pomnik ten jest symbolem historii Karczmisk XX wieku
i stanowi hołd złożony poległym mieszkańcom podczas I wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej. Pomnik został wzniesiony około 1931 roku przez karczmiską społeczność. Najprawdopodobniej inicjatorem budowy był miejscowy proboszcz ks. Zygmunt Winnicki – wielki patriota i społecznik. Pomnik w latach 2014 – 2015 został odnowiony a plac zagospodarowany ze środków gminnych i europejskich w ramach PROW.

Więcej…
 
Ogłoszenie
poniedziałek, 09 listopada 2015
O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Karczmiska
z 9 listopada 2015 r.

w sprawie tymczasowej siedziby Dyrektora Żłobka w Karczmiskach

W związku z planowanym rozpoczęciem działalności od 1 grudnia 2015 r. Żłobka w Karczmiskach, siedziba: Karczmiska Pierwsze, ul. Opolska 18 – Wójt Gminy Karczmiska informuje zainteresowanych rodziców, iż od 16 listopada 2015 r. Dyrektor Żłobka w Karczmiskach będzie miał swoją tymczasową siedzibę w:

Publicznym Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Karczmiskach,
Karczmiska Pierwsze, ul. Szkolna 1,
(parter szkoły)
tel. 81 828 70 34


W sprawach związanych z rozpoczęciem działalności Żłobka w Karczmiskach proszę o kontakt z Panią Grażyną Zaborską - Dyrektorem Żłobka, pod nr telefonu 608 473 990.

 

Wójt Gminy
Janusz Goliszek
 
11 listopada
środa, 04 listopada 2015
Zaproszenie
 
Ogłoszenie
poniedziałek, 02 listopada 2015


Wójt Gminy Karczmiska


ogłasza składanie kart zgłoszeń dzieci do Żłobka
w Karczmiskach Pierwszych, ul. Opolska 18

 
XII Sesja Rady Gminy Karczmiska
czwartek, 29 października 2015

XII Sesja Rady Gminy Karczmiska odbędzie się dnia 5 listopada 2015 r. (czwartek).

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Karczmiskach  i rozpoczną o godzinie 1000.

Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Dokonanie zmian w budżecie gminy na 2015 r. oraz w wieloletniej prognozie finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wnioskach Nadleśnictwa Kraśnik o pozbawienie i uznanie za las ochronny.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z hali sportowej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie stawek podatków i opłat na 2016 rok:
     a) obniżenie ceny 1q żyta jako podstawy do podatku rolnego,
     b) obniżenie ceny 1 m3drewna jako podstawy do podatku leśnego,
     c) wysokości stawek podatku od nieruchomości,
     d) rocznych stawek podatku od środków transportowych,
     e) opłata targowa.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zwolnień w podatkach:
     a) od nieruchomości,
     b) od środków transportowych,
     c) rolnego i leśnego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenie wzorów deklaracji i informacji podatkowych.
12. Podjęcie uchwał w sprawie gospodarki odpadami:
     a) ustalenie metod i stawek opłaty za odpady,
     b) określenie terminu i częstotliwości uiszczenia opłat za odpady,
     c) określenie wzoru deklaracji i wysokości opłaty za odpady.
13. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
14. Zajęcie stanowiska w sprawie skargi dot. dowozu dzieci 3-4 letnich do przedszkola.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Wolne wnioski i komunikaty.
17. Zamkniecie obrad.

 
Uwaga! Oszustwa w obrocie paliwami
poniedziałek, 26 października 2015
Ministerstwo Finansów ostrzega rolników
przed zakupami paliw od oszustów

Ministerstwo Finansów informuje, że na terytorium Polski zaobserwowano nasilenie się zjawiska oszustw w obrocie paliwami. Do resortu docierają niepokojące sygnały, że nabywcami paliwa od oszustów mogą być w coraz większym stopniu rolnicy, prawdopodobnie nieświadomi uczestnictwa w takim procederze.

MF podkreśla, że „uczestnictwo” w oszustwie wiąże się z określonymi negatywnymi konsekwencjami również dla nabywców paliw, którymi mogą być rolnicy.

Ustalenia poczynione wskutek działań kontrolnych służb skarbowych prowadzą do wniosku, że nadużycia w obrocie paliwami przyjmują często formę zorganizowaną. Kilka lub kilkanaście podmiotów tworzy pozory legalnych transakcji handlowych, a ich prawdziwym celem jest wyłudzenie z urzędu skarbowego zwrotu podatku VAT.

Więcej…
 
Informacja
środa, 14 października 2015

INFORMACJA

Wójta Gminy Karczmiska


Działając na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że miejscami do umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych są tablice ogłoszeń w sołectwach oraz inne tablice ogłoszeniowe administrowane przez Urząd Gminy.
Plakaty Komitetów Wyborczych nie mogą być rozwieszane na nieruchomościach, na których znajdują się budynki z lokalami Obwodowych Komisji Wyborczych.

 

Wójt Gminy

Janusz Goliszek


 
Ogłoszenie o naborze
piątek, 09 października 2015


WÓJT GMINY KARCZMISKA
OGŁASZA
KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ŻŁOBKA
W KARCZMISKACH PIERWSZYCH
PRZY UL. OPOLSKIEJ 18


 
Informacja
środa, 07 października 2015
informacja
 
Informacja
środa, 07 października 2015

Wójt Gminy Karczmiska
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Karczmiska.

Informacje o przetargu na podmiotowej stronie BIP.


 
Informacja
poniedziałek, 05 października 2015
Wójt Gminy Karczmiska informuje, że został sporządzony spis wyborców uprawnionych do udziału w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Udostępnienie spisu wyborców do wglądu następuje na pisemny wniosek wg określonego wzoru, w siedzibie USC-parter budynku Urzędu Gminy Karczmiska.

Wójt Gminy
Janusz Goliszek


 
Jubileusz 50-lecia
poniedziałek, 05 października 2015
Jubilaci 50 lecia pożycia małżeńskiegoW dniu 01.10.2015r. r. obchodzony był w naszej gminie kolejny Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Medalem za Długoletnie pożycie Małżeńskie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył następujące pary małżeńskie:
1. Adamczyk Jan i Janina
2. Bartoś Bolesław i Marta
3. Bartoś Tadeusz i Krystyna
4. Bartoszcze Wacław i Leokadia
5. Binięda Jan i Halina
6. Chabros Stanisław i Anna
7. Czarnecki Józef i Irena
8. Kopeć Jan i Krystyna
9. Nowaczek Kazimierz i Wanda
10. Nowaczek Stanisław i Krystyna
11. Małecki Stanisław i Alina
12. Piłat Marian i Helena
13. Sobieszek Marian i Maria

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy, życzenia a uroczystość uświetnił występ gminnego chóru „Corda Contando”.
Wszystkim Złotym Jubilatom życzymy kolejnych lat w zdrowiu oraz radości i satysfakcji z tego, co zbudowali trwając przy sobie przez pół wieku.


 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje: 1 - 16 z 655
 
Urząd Gminy Karczmiska

Karczmiska Pierwsze
ul. Centralna 17
24-310 Karczmiska
tel. 81 828-70-26
      81 828-70-40
      81 828-70-59
fax: 81 828-70-26 wew.25
e-mail: sekretariat@poczta.karczmiska.pl
 
 
Nr rachunku bankowego:
P.B.S. Opole Lubelskie o/Karczmiska
52873400080040029920000010

Hala sportowa

Hala sportowa

Orlik 2012

Orlik2012

Misja CHODLIK

Misja archeologiczna CHODLIK

Radośni w rozwoju

Radośni w rozwoju

Wsparcie na starcie

Czysta Gmina

Czysta Gmina

Linki

owocszl.jpgZwiązek Gmin Lubelszczyzny
Zdrowa gmina

Zielona linia


Budujemy Sportową Polskęporady prawne

Galeria zdjęć

Obraz
Copyright © 2015 Serwis internetowy Gminy Karczmiska. All rights reserved