sobota
25 października 2014
Do końca roku zostało 68 dni.

BIP

 Biuletyn informacji publicznej

Informacje wyborcze

 Informacje wyborcze

Insp. weterynarii

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii

System Zarządzania Jakością

Akty prawne on-line

Rządowe Centrum Legislacji
Najaktualniejsze wersje
elektroniczne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

600-lecie Karczmisk

obraz.jpg
 

Translator

EnglishCzechFrenchGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian

Statystyka

Odwiedza nas 4 gości
mod_vvisit_counterDzisiaj139
mod_vvisit_counterWczoraj420
mod_vvisit_counterW tym tygodniu2568
mod_vvisit_counterW tym miesiącu10484
mod_vvisit_counterOd początku871679
Wybory samorządowe
wtorek, 21 października 2014
Państwowa Komisja Wyborcza udostępniła wizualizację wyborów samorządowych 2014. W bazie są informacje o zgłoszonych komitetach wyborczych i kandydatach, a także m.in. szczegółowe dane o obwodach głosowania.

Aplikacja umożliwia wyszukanie dowolnego obwodu głosowania, jego granic, dokładnego adresu siedziby, a także informacji o liczbie mieszkańców, powierzchni, zaludnieniu i liczbie uprawnionych do głosowania.

Po kliknięciu w poniższy odnośnik zostaną Państwo przeniesieni na stronę PKW dotyczącą Gminy Karczmiska.


 
Jubileusz Chóru Gminy Karczmiska
wtorek, 21 października 2014
 
XLII Sesja Rady Gminy Karczmiska
poniedziałek, 20 października 2014
XLII Sesja Rady Gminy Karczmiska odbędzie się dnia 29 października 2014 r. (środa).
Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska i rozpoczną o godz. 900.

Planowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i powitanie.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z XL i XLI Sesji Rady Gminy.
4.    Interpelacje i zapytania .
5.    Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie:
    a)    utworzenie jednostki budżetowej „Żłobek w Karczmiskach”,
    b)    przyjęcie planu nadzoru nad żłobkami,
    c)    ustalenie wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku.
7.    Przyjęcie strategii rozwiązywania problemów społecznych.
8.    Przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
9.    Dokonanie zmian w budżecie gminy na 2014 rok i w Wieloletniej prognozie finansowej.
10.    Podjęcie uchwał w sprawach podatkowych na 2015 r.:
    a)    ceny 1 q żyta przyjmowanego do obliczenia podatku rolnego,
    b)    ceny 1m3drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego,
    c)    wysokości stawek w podatku od nieruchomości,
    d)    wysokości stawek w podatku od środków transportowych.
11.    Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych.
12.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13.    Wolne wnioski i komunikaty.
14.    Zamknięcie obrad.
 
Wieczór hiszpański w Karczmiskach
piątek, 17 października 2014
W słoneczną, pogodną niedzielę 12 października 2014 r. w malowniczym dworku w Karczmiskach odbyło się niecodzienne wydarzenie o charakterze – rzec by można – międzynarodowym.

Inicjatorem tego przedsięwzięcia było Towarzystwo Rozwoju Ziemi Karczmiskiej, a organizacją zajęły się instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna.

Wieczór hiszpański! Niezwykle interesująca impreza, która składała się z trzech swobodnie złączonych części.
W pierwszej z nich mieszkaniec naszej gminy, Noworąblowa z pochodzenia Chilijczyk Luis Alberto Villablanca Alvarez. (od niedawna obywatel Polski) zaprezentował nam informacje o Hiszpanii. Podawane one były przez pryzmat pojedynczego człowieka czy grupy. Dowiedzieliśmy się o pracy tego narodu, sposobach odpoczynku, zainteresowaniach, życiu rodzinnym i towarzyskim. Wypowiedzi pana Luisa były bogato ilustrowane slajdami. Każde pytanie publiczności znajdowało barwnie rozbudowaną, często anegdotyczną odpowiedź.

Więcej…
 
USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
czwartek, 16 października 2014
„Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".

W związku z trwającym projektem pt.: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, którego okres realizacji trwa od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2016 r. informujemy, iż nabór wniosków dla osób fizycznych na usuwanie azbestu w 2015 r. planowany jest na okres od 3 do 28 listopada 2014r. w Urzędzie Gminy w Karczmiskach.

Realizacja zadań polega na:
1) demontażu eternitu z dachów, odbiór (załadunek, transport, rozładunek) i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest,
2) usunięciu eternitu zgromadzonego na nieruchomościach zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162poz.1089) poprzez odbiór (załadunek, transport, rozładunek) i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest:
a) przed wejściem w życie przepisów (06.05.2004r.),
b) po wejściu w życie przepisów (06.05.2004r.) pod warunkiem dołączenia do wniosku oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem oświadczenia wykonawcy demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 powyższego rozporządzenia.

Wymagane dokumenty:
Druki do uzyskania w Urzędzie Gminy w Karczmiskach, pokój nr 20 oraz na www.azbest.lubelskie.pl w zakładce Do pobrania:
- Wniosek dla osób fizycznych (podawana jest ilość eternitu w m2)
- Kserokopia zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do starostwa powiatowego lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie wraz z kopią mapy do celów opiniodawczych z oznaczeniem budynków będących przedmiotem wniosku (nie dotyczy przypadku usunięcia płyt azbestowo-cementowych, pochodzących z demontażu pokryć dachowych przed 2004 r.).

W celu usprawnienia komunikacji należy w pierwszej kolejności kontaktować się z Gminnym Koordynatorem Projektu (osoba w gminie odpowiedzialna za pomoc w realizacji projektu) Urząd Gminy w Karczmiskach, pok. 20
tel. 81 828-70-26 w. 15
 
Inwestor na medal
wtorek, 14 października 2014
W dniu 9 października 2014 roku, w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie, Gmina Karczmiska i Janusz Goliszek Wójt Gminy otrzymali wyróżnienie INWESTOR NA MEDAL.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymało jedynie 12 gmin.

Gmina Karczmiska i Wójt Janusz Goliszek otrzymali wyróżnienie INWESTOR NA MEDAL za: „inicjatywę w kierunku realizacji w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego hali sportowej wielofunkcyjnej o wymiarach 44,3 x 24 m, wyróżniającej się w województwie lubelskim, oraz za całokształt działań i wyjątkowe zaangażowanie w rozwój infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, odpowiedzialność za prawidłowy proces realizacji inwestycji, za efektywne działania na rzecz rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej.”

Wręczenia wyróżnienia dokonali: Andrzej Supron, Marian Woronin, Jacek Wszoła.

Informacja o przyznaniu medalu.
Galeria zdjęć.

Budowa Hali w fotograficznym skrócie.

 
Ogłoszenie o konsultacjach
piątek, 10 października 2014
Wójt Gminy Karczmiska zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

 
Termin konsultacji: od 10.10.2014r. do 23.10.2014r.

Formy konsultacji:
 - spotkanie dyskusyjne w dniu 17.10.2014 r.  o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska,
 - wyrażenie opinii i złożenie uwag do projektów na piśmie.

Uwagi do projektu należy składać: 
- w sekretariacie Urzędu Gminy Karczmiska, 
- pocztą na adres: Urząd Gminy Karczmiska, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska,
- elektronicznie na adres: .

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik Nr 1
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Załącznik Nr 2
Formularz pomocniczy do wyrażania uwag.


 
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie
piątek, 10 października 2014
W dniu 02.10.2014r. r. obchodzony był w naszej gminie Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Dekoracji Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał Wójt Gminy Janusz Goliszek . Medale otrzymali:
1.    Ceglarski Zenon i Halina
2.    Czarnota Bogdan i Marianna
3.    Goliszek Zygmunt i Marianna
4.    Małecki Zygmunt i Maria
5.    Pastwa Aleksander i Genowefa
6.    Samcik Marian i Janina
7.    Słotwiński Karol i Anastazja
8.    Sporysz Kazimierz i Zofia
9.    Stylski Bronisław i Czesława
10.    Szymczyk Tadeusz i Janina
11.    Wilczyński Lech i Mirosława
12.    Witek Lubomir i Stanisława
13.    Wciseł Józef i Teresa

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy, życzenia a uroczystość uświetnił występ gminnego chóru „Corda Contando”.
Wszystkim Złotym Jubilatom życzymy kolejnych lat w zdrowiu oraz radości i satysfakcji z tego co przez te pół wieku zbudowali trwając przy sobie.

 
Zaproszenie
czwartek, 09 października 2014
 
Zaproszenie na szkolenia
środa, 08 października 2014
Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” serdecznie zaprasza na szkolenie „Rozliczanie i monitorowanie operacji realizowanych w ramach działania „Małe Projekty” współfinansowanych z PROW na lata 2007-2013” dla beneficjentów LGD „Owocowy Szlak”. Szkolenia odbędzie się 20.10.2014 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim w godzinach 9.00-15.45.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy do dnia 15.10.2014 r. telefonicznie: 81 827-72-31/32, kom: 697-915-005 lub osobiście w biurze LGD „Owocowy Szlak” (ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie). Liczba miejsc ograniczona. 

Załączniki:
   Zaproszenie
   Program szkolenia "Świetlica - moje miejsce"
   Program szkolenia na 20.10.2014 r.

 
Informacja
środa, 08 października 2014
 
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej
wtorek, 07 października 2014
Informacja

Gminnej komisji Wyborczej w Karczmiskach

 

Siedziba Komisji – pok. Nr 13 w budynku Urzędu Gminy Karczmiska

Dyżury Komisji w godzinach pracy Urzędu.

W dniu 7 października i 17 października dodatkowo Komisja będzie pełniła dyżur w godzinach od 1800 do 2400


Numer telefonu do Komisji (Urzędu) - 81 8287026

 
Festyn Jesienny w Słotwinach
poniedziałek, 06 października 2014
28 września 2014r. w Szkole Filialnej w Słotwinach odbył się Festyn Jesienny zorganizowany przez Stowarzyszenie Szlacheckiej Wsi Słotwiny, który współfinansowany był ze środków Gminy Karczmiska. Uroczystość zaszczycili – Starosta Powiatu Opolskiego Zenon Rodzik, Wójt Gminy Karczmiska Janusz Goliszek, Dyrektor Zespołu Szkół w Karczmiskach Piotr Długosz.

Festyn Jesienny rozpoczął się uroczystym otwarciem Siłowni zewnętrznej sfinansowanej z funduszu sołeckiego. Przedstawiciele przybyłych władz dali przykład aktywnego spędzania czasu i zademonstrowali ćwiczenia na urządzeniach mieszkańcom Słotwin. Również rodzice i dzieci ze szkoły w Słotwinach wzięli udział w zmaganiach fizycznych pokazując pozostałym mieszkańcom jak sport łączy pokolenia. Odbył się mecz miotłami, przeciąganie liny, maraton rodzinny, slalomy itp.

Rodzice naszych wychowanków wzięli udział w konkursie na najzdrowszą surówkę, sałatkę. Wszystkie były tak bardzo smaczne, kolorowe, wytwornie podane, że każda z nich została nagrodzona. Nagrodzone zostały także ciasta, których smaki można odnaleźć tylko w Słotwinach.

Uczniowie klas I-III oraz dzieci z przedszkola z niecierpliwością czekali na rozstrzygnięcie plastycznego konkursu profilaktycznego - Nie palę , nie piję. Panowie Starosta, Wójt oraz Dyrektor z przyjemnością wręczali nagrody dla dzieci za wykonanie najciekawszych prac.

Goście festynu mieli przyjemność poznać artystów lokalnych oraz ich wspaniałe dzieła– Elżbieta Borowska zaprezentowała wyszywane obrazy na płótnie; Genowefa Lenarcik pokazała różnorodne wycinanki; Renata Mróz przedstawiła różne przedmioty ozdobione techniką decoupage; Renata Rodzik zaprezentowała wykonane z małych papierowych elementów wazony, kotki, łabędzie; Lidia Wolska pokazała witraże oraz świeczki wykonane z wosku.
Całą uroczystość uświetniał śpiew pani Genowefy Lenarcik, która wykonała pieśni i piosenki kurpiowskie oraz biesiadne. Atmosfera była typowo rodzinna, świąteczna i radosna. Uczestnicy festynu pokazali, że aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, bez nałogów jest nie tylko zdrowe, ale także buduje relacje rodzinne w szerszym kontekście niż codzienne rutynowe czynności.

Galeria zdjęć.

Mieszkańcy Słotwin


 
Informacja
poniedziałek, 06 października 2014
 
Wystawa akwarel Michała Adamczyka w Karczmiskach
piątek, 03 października 2014
W sobotę, 27 września 2014 roku w Karczmiskiej Galerii Sztuki Współczesnej otwarto wystawę akwarel Michała Adamczyka pt. „Wiatr od morza”. Wystawa w bibliotece zgromadziła ponad 30 obrazów artysty a oglądało ją ok. 100 uczestników, w tym goście z Kanady czy USA. Była to najważniejsza wystawa w moim życiu, gdyż po raz pierwszy w rodzinnej miejscowości w Karczmiskach a dedukuję ją swoim Rodzicom – powiedział artysta.

Michał Adamczyk urodzony w 1955 roku w Karczmiskach, ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. W latach 1979 – 1981 pracował w pracowniach rzeźby i ceramiki u artystów w Warszawie. Od ponad 20 lat mieszka i tworzy w Gdańsku i należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. Jest marynistą a swoją twórczość poświęcił polskiemu Wybrzeżu. Specjalizuje się w akwareli oraz rysunku. Maluje krajobrazy nadmorskie, porty, jachty, statki, łódki, zabytki, urokliwe zaułki Gdańska i innych miast Pomorza. Z prac emanuje piękno, ciepło i spokój ale artysta potrafi ukazać też w sposób ekspresyjny, dynamiczny fale morskie, czy łopoczące żagle podczas sztormu. Twórca prac marynistycznych nie stroni od ukazania ruchu np. podczas tańca a słynne obrazy z tancerkami można obejrzeć w Karczmiskach. Pan Adamczyk uczestniczył w wielu wystawach i targach sztuki w kraju oraz w Szwajcarii, Francji, Niemczech i Kanadzie. Tylko w b.r. prace artysty można było oglądać w Mediolanie we Włoszech a Polsce w Kazimierzu Dolnym, Nałęczowie i obecnie Karczmiskach. Podczas wystawy zaprezentowano film biograficzny o Michale Adamczyku, szanty w wykonaniu miejscowych gimnazjalistów a goście mieli okazję spróbować pierogów z bobru wykonanych przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Karczmisk. Kolega ze szkolnej ławy Michała Adamczyka – Krzysztof Godlewski napisał wiersz i wręczył go artyście. Organizatorami wystawy akwarel byli: Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Karczmiskach oraz Towarzystwo Rozwoju Ziemi Karczmiskiej a patronat nad przedsięwzięciem objął Janusz Goliszek – Wójt Gminy Karczmiska i Zenon Rodzik – Starosta Opolski.

Wystawę można zwiedzać w godzinach funkcjonowania Gminnej Biblioteki w Karczmiskach (od 9 do17), w terminie do 8 listopada 2014 r. Obrazy M. Adamczyka obejrzały już dzieci ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Karczmiskach. Zapraszamy wszystkich do Karczmiskiej Galerii Sztuki Współczesnej.

Poniżej zdjęcia z wystawy oraz prace artysty Michała Adamczyka.

Galeria zdjęć
Sławomir Goliszek

Towarzystwo Rozwoju
Ziemi Karczmiskiej

 
Bezpłatne badania
poniedziałek, 29 września 2014
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje: 1 - 16 z 505
 
Urząd Gminy Karczmiska

Karczmiska Pierwsze
ul. Centralna 17
24-310 Karczmiska
tel. 81 828-70-26
      81 828-70-40
      81 828-70-59
fax: 81 828-70-26 wew.25
e-mail: sekretariat@poczta.karczmiska.pl
 
 
Nr rachunku bankowego:
P.B.S. Opole Lubelskie o/Karczmiska
52873400080040029920000010

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Hala sportowa

Hala sportowa

Misja CHODLIK

Misja archeologiczna CHODLIK

Radośni w rozwoju

Radośni w rozwoju

Wsparcie na starcie

Czysta Gmina

Czysta Gmina

Linki

owocszl.jpgZielona linia
Zdrowa gmina
Budujemy Sportową Polskęporady prawne

Galeria zdjęć

Obraz
Copyright © 2014 Serwis internetowy Gminy Karczmiska. All rights reserved