poniedziałek
21 kwietnia 2014
Do końca roku zostało 255 dni.

BIP

 Biuletyn informacji publicznej

System Zarządzania Jakością

Akty prawne on-line

Rządowe Centrum Legislacji
Najaktualniejsze wersje
elektroniczne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Informator wyborczy

flaga

600-lecie Karczmisk

obraz.jpg
 

Translator

EnglishCzechFrenchGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian

Statystyka

Odwiedza nas 4 gości
mod_vvisit_counterDzisiaj146
mod_vvisit_counterWczoraj361
mod_vvisit_counterW tym tygodniu146
mod_vvisit_counterW tym miesiącu7503
mod_vvisit_counterOd początku785095
Życzenia Świąteczne
piątek, 18 kwietnia 2014
 
Koncert wiosenny w Przedszkolu
środa, 16 kwietnia 2014

W dniu 12 kwietnia 2014 r. w godzinach przedpołudniowych w Przedszkolu w Karczmiskach odbył się niecodzienny koncert wiosenny. Głównymi bohaterami występu byli wychowankowie Przedszkola w Karczmiskach. Występy dzieci na sali gimnastycznej w pięknej scenografii wiosennej oraz naturalna radość i spontaniczność przedszkolaków wytworzyła bardzo przyjemną atmosferę i miłe wrażenia wśród wszystkich uczestników koncertu.

Następnie odbyło się podsumowanie międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego pod tytułem "Figurolandia". Nagrodzone prace stanowiły część dekoracji specjalnie przygotowanej na tę uroczystość, tematycznie związane z koncertem i konkursem. Na konkurs przysłano przeszło 100 prac, z których powołana komisja wyłoniła zwycięzców. W konkursie wzięły udział dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli: Józefowa nad Wisłą, Kazimierza Dolnego, Chruśliny, Zagłoby, Poniatowej oraz przedszkolaki z Karczmisk. Wybór tych najładniejszych prac był trudny, ponieważ wszystkie prace zasługiwały na nagrodę. Te najciekawsze i nienagrodzone można było obejrzeć wyeksponowane na tablicy w korytarzu.

W koncercie uczestniczyła Pani Elżbieta Seredyn - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pan Zenon - Rodzik Starosta Powiatu Opolskiego, Pan Janusz Goliszek - Wójt Gminy Karczmiska, przedstawiciele Urzędu Gminy Karczmiska, Dyrekcja Zespołu Szkół w Karczmiskach oraz przedszkolaki wraz z rodzicami i nauczycielkami z zaprzyjaźnionych przedszkoli. Miłym akcentem zakończonego koncertu i konkursu były upominki przekazane przedszkolakom przez zaproszonych gości oraz „słodki poczęstunek” przygotowany przez rodziców przedszkolaków.

Dyrektor Przedszkola

Galeria zdjęć
Joanna Brzozowska-Samolej

 
Ogłoszenie
środa, 16 kwietnia 2014
OGŁOSZENIE

wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku z zakresu kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 
XXXVII Sesja Rady Gminy
wtorek, 15 kwietnia 2014
XXXVII Sesja Rady Gminy Karczmiska odbędzie się dnia 24 kwietnia 2014 r. (czwartek).
Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Karczmiskach i rozpoczną o godz. 900.

 1. Otwarcie sesji i powitanie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania .
 5. Dokonanie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
 6. Uchwalenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 7. Podjęcie uchwał  w sprawie:
  a)      ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka i klubu dziecięcego do rejestru,
  b)      wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości,
  c)      udzielenie pomocy finansowej na zadanie powiatu.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Wolne wnioski i komunikaty.
 10. Zamknięcie obrad.
 
Informacja
poniedziałek, 14 kwietnia 2014
Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 14 Wójta Gminy Karczmiska dni:

- 2 maja 2014 r. (piątek),
- 10 listopada 2014 r. (poniedziałek),

zostały ustalone dniami wolnymi od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Karczmiska w związku z obniżeniem czasu pracy w miesiącu maju 2014 r. ze względu na Święto Narodowe Trzeciego Maja oraz w miesiącu listopadzie 2014 r. ze względu na dzień Wszystkich Świętych, przypadające w sobotę.

Informujemy również, że w dniu 2 maja 2014 r. (piątek) w pokoju nr 21 w godzinach od 8.00 do 15.00, dyżur w Urzędzie pełnić będzie Pełnomocnik Wyborczy przyjmujący zgłoszenia do składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych.

 
Informacje dotyczące wykupu pojemników
czwartek, 10 kwietnia 2014
Urząd Gminy w Karczmiskach wyjaśnia, że dostarczone właścicielom nieruchomości wraz z odbiorem odpadów komunalnych w miesiącu kwietniu 2014 r. przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach ulotki z informacją o konieczności wykupienia pojemników - dotyczą jedynie tych właścicieli nieruchomości, którzy posiadają pojemnik dzierżawiony od ZUK Sp. z o.o. w Puławach i do tej pory go nie wykupili.

W związku z powyższym zachęcamy do wykupywania pojemników, ponieważ począwszy od miesiąca maja będą one zabierane z terenu posesji bezpośrednio po odbiorze odpadów.

W przypadku pytań prosimy o kontaktowanie się z Biurem Obsługi Klienta ZUK Sp. z o.o. w Puławach, pod numerem telefonu: 81 886 20 18, w. 105, 106.

W Biurze można uzyskać informację, czy dany pojemnik został już wykupiony, czy nadal jest dzierżawiony od ZUK.

Jednocześnie przypominamy, iż ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.
 
Ogłoszenie
środa, 09 kwietnia 2014

W związku z wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Karczmiska Pierwsze i Karczmiska Drugie, Wójt Gminy Karczmiska przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku zapewnienia utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie tychże nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej nakłada art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, ze zm.).

Ustawodawca przewidział odstępstwo od wyżej wskazanego warunku ustanawiając, że przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Przypomina się, że uchylanie się właścicieli nieruchomości od nałożonego ustawą obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, nie znajduje żadnego prawnego uzasadnienia. W takim przypadku Gmina skorzysta z przysługujących jej instrumentów prawnych: -wydanie decyzji nakazującej wykonanie obowiązku przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, - egzekwowanie nałożonego obowiązku w trybie egzekucji administracyjnej. Wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz.1015, ze zm.).

Termin wywiązania się z obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej określa się na dzień 30 czerwca 2014 r.
W sytuacji nie wywiązania się z wykonania obowiązku ustawowego, wydawane będą decyzje nakazujące podłączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej.

W związku z powyższym apeluje się o niezwłoczne przystąpienie do wykonania obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

W sprawach formalno-prawnych związanych z podłączeniem się do sieci należy zgłaszać się do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Karczmiskach, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 15:00 tel. 81 828-70-71.
 
Mammobusy w Karczmiskach
poniedziałek, 07 kwietnia 2014
Miejsce stacjonowania: Plac obok remizy OSP w Karczmiskach Pierwszych

Terminy:
        - 17 kwietnia 2014 r. – Badania wykonuje LUX MED DIAGNOSTYKA
Czwartek http://www.luxmed-diagnostyka.pl/
w godzinach od 8.00 do 15.00
tel. 58 666-24-44
tel. 801 080 007
         www.rejestracja.fado.pl
        - 29 kwietnia 2014 r. – Badania wykonuje MAMMO-MED. SP. Z O. O.
Wtorek http://www.mammo-med.pl
w godzinach od 9.00 do 15.00
tel. 58 325-76-00

        - 8 maja 2014 r. – Badania wykonuje MAMMO-MED. SP. Z O. O.

Czwartek http://www.mammo-med.pl 

w godzinach od 9.00 do 17.00
tel. 58 325-76-00

Zachęcamy Panie do skorzystania z badań.

Informacja o stacjonowaniu mammobusów na stronie Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,
w zakładce po prawej stronie „Harmonogram Pracy Mammobusów”
Link: http://www.nfz-lublin.pl/

Więcej informacji na temat samego badania oraz o placówkach stacjonarnych realizujących populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi w 2014 roku w województwie lubelskim uzyskają państwo na stronie Lubelskiego Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi http://www.onkologia.lublin.pl/

 
Promowanie przedsiębiorstw
środa, 02 kwietnia 2014
Samorząd Województwa Lubelskiego podjął działania zmierzające do stworzenia Katalogu Firm z Lubelszczyzny, który będzie miał za zadanie promować lubelską przedsiębiorczość na rynkach zagranicznych. Będzie on dystybuowany podczas wyjazdów zagranicznych, a także przekazywany Wydziałom Promocji Handlu i Inwestycji, przedsiębiorcom i przedstawicielom instytucji odwiedzających Region Lubelszczyzny.
W związku z tym zachęcamy przedsiębiorców do wypełnienia załączonego formularza zgłoszeniowego dotyczącego opisu profilu działalności.

Wersja elektroniczna Kwestionariusza zgłoszeniowego znajduje się na stronie: http://lubelskie.coie.gov.pl w zakładce aktualności.
Bezpośredni odnośnik.

Mamy nadzieję, że ta inicjatywa pozwoli Państwu nawiązać wiele nowych kontaktów biznesowych.
 
Projekt "Bo to plus mieć 50+"
środa, 26 marca 2014
zapr_50+.png
 
Sukcesy uczniów Zespołu Szkół w Karczmiskach
środa, 26 marca 2014
ekologia.pngOgłoszono wyniki VI edycji Międzyszkolnego konkursu „Ekologia w moim domu”. Do konkursu przystąpiło ponad dwustu uczniów z dwudziestu dziewięciu gimnazjów oraz czternastu szkół podstawowych województwa lubelskiego. Honorowy patronat na konkursem objął Lubelski Kurator Oświaty, Wydział Chemii UMCS, Wydział Ochrony środowiska Urzędu Miasta Lublin i Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo-Wschodni. Miło nam zakomunikować, iż uczniowie z Zespołu Szkół w Karczmiskach uzyskali wysokie wyniki.

Prace były oceniane w następujących kategoriach: - praca pisemna (opowiadanie, scenariusz), wiersz, praca plastyczna (plakat, komiks, folder) i praca audiowizualna (prezentacja, film, piosenka). W kategorii szkół gimnazjalnych III miejsce za pracę pisemną zdobyła Katarzyna Martyniak z Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Karczmiskach (opiekun Agnieszka Toruńska). W kategorii szkół podstawowych uczniowie Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja zdobyli: I miejsce za pracę audiowizualną: Katarzyna Nowaczek, Aleksandra Olszowa, Natalia Sawicka, II miejsce Kinga Charchuła, Oliwia Grzegorczyk, Natalia Grzegorczyk, wyróżnienie specjalne Kaja Toruńska, II miejsce za prace plastyczne: Patrycja Popiołek, Maja Motyl i Mateusz Furtak (opiekunowie: Barbara Goliszek, Beata Budkowska-Liponoga i Marcin Koneczniak).
Gratulujemy uczniom i opiekunom uczestnictwa i osiągnięcia znaczących sukcesów. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystego finału w Lublinie w dniu 10 kwietnia 2014 r.

 
Ogłoszenie
poniedziałek, 17 marca 2014

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2014 roku.

Protokół z naboru kandydatów na członków komisji konkursowej.


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.


 
XXXVI Sesja Rady Gminy
poniedziałek, 17 marca 2014
XXXVI Sesja Rady Gminy Karczmiska odbędzie się dnia 24 marca 2014 r. (poniedziałek).
Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Karczmiskach i rozpoczną o godz. 900.

Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i powitanie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania .
5. Podjęcie uchwał w zakresie oświaty:
     a) likwidacja Szkoły Filialnej w Zaborzu,
     b) określenie opłat za wychowanie przedszkolne,
     c) zmian w zasadach obniżek pensum dla dyrektorów,
     d) zmian w zasadach ustalenia wymiaru zajęć dla pedagoga i logopedy.
6. Podjęcie uchwał finansowych:
     a) zmian w budżecie gminy na 2014 r.,
     b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
     c) wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
     d) współdziałanie z gminą Wilków.
7. Reasumpcja uchwał podjętych w dniu 27 stycznia 2014 r.:
     a) programu opieki nad zwierzętami,
     b) zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania.
8. Podjęcie uchwał dotyczących nieruchomości:
     a) zbycie na rzecz użytkownika wieczystego,
     b) zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości.
9. Podjęcie uchwał w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym:
     a) zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia ZGK,
     b) przyjęcie regulaminu korzystania z parku,
     c) powierzenie Wójtowi Gminy uprawnienia do ustalenia cen.
10. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia dla projektu Uchwały Sejmowej.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Wolne wnioski i komunikaty.
13. Zamknięcie obrad.

 
Zawiadomienie
piątek, 14 marca 2014

Informujemy, że dnia 20 marca 2014 r. o godzinie 13.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim odbędzie się Walne Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak". W przypadku braku quorum o godzinie 13.00, został wyznaczony drugi termin posiedzenia na godzinę 13.30.

Pełna treść zawiadomienia.


 
Turniej szachowy - zmiana terminu
piątek, 28 lutego 2014

Organizatorzy zaplanowanego na dzień 2 marca br. turnieju szachowego o Puchar Wójta Gminy Karczmiska informują, że zostanie on rozegrany
w dniu 9 marca br. o godzinie 1100.

Miejsce turnieju oraz regulamin pozostają bez zmian.

 
Myśliwiec z Cieszyna mjr pil. Paweł Niemiec
piątek, 28 lutego 2014
W roku ubiegłym Towarzystwo Rozwoju Ziemi Karczmiskiej podpisało Porozumienie o współpracy z Muzeum Sił Powietrznych z Dęblina. Efektem wspólnych działań jest kolejna wystawa prezentowana w Publicznym Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Karczmiskach przedstawiająca sylwetkę mjr pil. Pawła Niemca. Pobyt dyrektora Muzeum gen. bryg. rez. pil. inż. Ryszarda Hacia w Karczmiskach ma związek z zaplanowanym dla uczniów konkursem o historii polskiego lotnictwa.

Ponad sto lat temu, 25 listopada 1913 roku w Cieszynie, w rodzinie miejscowego fabrykanta mebli, przyszedł na świat Paweł Niemiec. Ukończył "Szkołę Orląt" w Dęblinie. Był doskonałym pilotem myśliwskim i mjr Polskich Sił Powietrznych (PSP). Uczestniczył w Bitwie o Anglię 1940 roku. Jako doświadczony oficer czterokrotnie obejmował dowództwo nad różnymi dywizjonami PSP w Wielkiej Brytanii. Jego odwagę i dzielność dostrzegli przełożeni. Został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz trzykrotnie Krzyżem Walecznych. Niestety po zakończeniu II wojny światowej nie mógł wrócić do ukochanej Ojczyzny. Zmarł w dalekiej Argentynie w 1985 roku. Zapomnianą przez lata postać wybitnego polskiego lotnika można oglądać do końca marca b.r. Oprócz Gimnazjum wystawa będzie prezentowana w Gminnej Bibliotece oraz Urzędzie Gminy Karczmiska.

Serdecznie zapraszamy na wystawę
Sławomir Goliszek
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje: 1 - 16 z 436
 
Urząd Gminy Karczmiska

Karczmiska Pierwsze
ul. Centralna 17
24-310 Karczmiska
tel. 81 828-70-26
      81 828-70-40
      81 828-70-59
fax: 81 828-70-26 wew.25
e-mail: sekretariat@poczta.karczmiska.pl
 
 
Nr rachunku bankowego:
P.B.S. Opole Lubelskie o/Karczmiska
52873400080040029920000010

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Radośni w rozwoju

Radośni w rozwoju

Wsparcie na starcie

Czysta Gmina

Czysta Gmina

Linki

owocszl.jpgZielona linia
Zdrowa gmina
Budujemy Sportową Polskęporady prawne

Galeria zdjęć

Obraz
Copyright © 2014 Serwis internetowy Gminy Karczmiska. All rights reserved