niedziela
22 października 2017
Do końca roku zostało 71 dni.

BIP

 Biuletyn informacji publicznej

Informacje wyborcze

 Informacje wyborcze

Insp. weterynarii

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Akty prawne on-line

Rządowe Centrum Legislacji
Najaktualniejsze wersje
elektroniczne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

600-lecie Karczmisk

obraz.jpg
 

Translator

EnglishCzechFrenchGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian
Finał Wielkiej Orkiestry za nami
piątek, 27 lutego 2009

XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami. W całej Polsce na mniejszą i większą skalę odbywały się najrozmaitsze imprezy, których głównym celem było zebranie funduszy na wczesne wykrywanie chorób nowotworowych u dzieci.

Cel szczytny (jak co roku) i wart propagowania. Każde cierpienie jest tragedią osobistą osoby cierpiącej i jej najbliższych, ale cierpienia dzieci to dramat nie tylko ich samych i rodzin, ale także zupełnie obcych ludzi: lekarzy, pielęgniarek, personelu pomocniczego i wszystkich ludzi wrażliwych.

W tym roku Sztab WOŚP przy GOK Karczmiska liczył aż 50 wolontariuszy oraz wiele innych życzliwych i zaangażowanych osób. Wolontariuszami byli mieszkańcy Karczmisk, Słotwin, Wilkowa, Głuska i Zaborza. Były to dzieci i młodzież ucząca się często w szkołach poza naszym terenem: w Poniatowej, Puławach, Opolu, Kazimierzu czy Lublinie. Łącznie wolontariusze zebrali do puszek 9.075,47 zł. Rekordową kwotę 1.015 zł i 92 grosze zebrała Aleksandra Martyniak. Znakomite wyniki mieli też: Sebastian Socha – 656,50 zł, Joanna Kijak – 468,85 zł i Mateusz Czopek – 429,94 zł. Powyżej 300 zł znalazło się w puszkach Huberta Wrótniaka, Mateusza Turskiego, Karoliny Wawer i Justyny Makolus. Zawartość niektórych puszek nie przekraczała 20 zł., ale one były równie cenne, jak te rekordowe. Każdy grosz zebrany na tak ważny cel wspiera go i pomaga dzieciom, a praca, wysiłek i zaangażowanie wolontariuszy najlepiej świadczą o ich wrażliwości na los drugiego człowieka.

W okresie ferii zimowych wszyscy wolontariusze spotkają się w Gminnym Ośrodku Kultury w Karczmiskach podczas zorganizowanej specjalnie dla nich imprezy. Chcemy tego dnia w sposób szczególny podziękować im za ich serce i altruistyczną postawę.

XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wspierało poza wolontariuszami szereg innych osób. Byli to: Janusz Raczkiewicz – dyrektor Szkoły Podstawowej w Karczmiskach, w której pomieszczeniach odbywała się impreza, Piotr Długosz – dyrektor Gimnazjum w Karczmiskach, który zabezpieczył świetny sprzęt nagłaśniający, wszyscy nauczyciele, opiekunowie, dyrygenci, którzy przygotowywali grupy do występów, jednostka OSP zabezpieczająca ład i porządek oraz Wiesław Pajdowski, który znacznie przed finałem znakomicie wcielił się w rolę Świętego Mikołaja. Nie sposób nie docenić uroczych pań: Małgorzaty Tyczyńskiej, Doroty Adamczyk, Beaty Kłak i Katarzyny Urbanek, które podczas wielogodzinnej imprezy przygotowywały poczęstunki dla występujących zespołów i wypiekały gofry do sprzedaży w kawiarence. Ewelina Tyczyńska, Asia Kijak, Marcin Głogowski, Martyna i Mateusz Czopek, Dominika Kwiatkowska, Daria Kluziak, Łukasz Makolus, Marlena Hałas i wiele innych osób włączyło się na długo przed finałem w jego organizację, przygotowanie scenografii, zapowiadanie wybranych zespołów, prowadzenie loterii a po zakończeniu w liczenie zebranych środków.

Wiadomo, że żadna impreza charytatywna nie może obejść się bez sponsorów i darczyńców, którzy rzeczowo i materialnie ją wspierają. W tym roku grono sponsorów było bardzo liczne. Serdeczne podziękowania należą się Katarzynie i Henrykowi Bartnikom, Anecie i Mariuszowi Pietrasom, Beacie Stachyrze, Wiesławie i Andrzejowi Kuchtom, Wandzie i Wiesławowi Bukiewiczom, Danucie Dalce, Andrzejowi Adamczykowi, Teresie Tomaszewskiej, Zenonowi Grabowskiemu, Iwonie Harasim – Baj, Krystynie Bartoś, Emilii i Grzegorzowi Skwarzyńskim, Witoldowi Frączkowi, Ziemowitowi Krawczykowi oraz Katarzynie i Tomaszowi Urbankom. XVII Finał WOŚP wsparły także instytucje: Ośrodek Pomocy Społecznej i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Karczmiskach, Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Poniatowej, Starostwo Powiatowe, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Opolu Lubelskim oraz Ferma Drobiarska Barbary i Waldemara Słowików i Piekarnia Jacka Szlachetki z Poniatowej. Niczego jednak nie udało by się zorganizować gdyby nie zespoły i grupy twórcze występujące społecznie oraz wspaniała, dynamiczna, żywo reagująca i biorąca udział w licytacjach i loterii publiczność.

Na łączną kwotę 11.085,52 – a więc znacznie więcej, niż w roku ubiegłym – wpłaconą przez Karczmiska do Sztabu Orkiestry poza datkami zebranymi do puszek złożyły się darowizny, środki ze sprzedaży losów podczas loterii fantowej, pieniądze pozyskane ze sprzedaży w kawiarence oraz zebrane do puszek kwestarskich od osób, które sprzedały własne przedmioty w drodze licytacji.

Na zakończenie należy wspomnieć o „mózgu” karczmiskiej imprezy, głównej organizatorce, osobie gromadzącej wolontariuszy, docierającej do sponsorów, załatwiającej wszystkie sprawy formalne i zaangażowanej bez reszty w to zacne przedsięwzięcie – pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Karczmiskach – Pani Jadwidze Goliszek. Życzymy, by nie zabrakło jej sił i pasji przy organizowaniu kolejnych finałów.

 
wstecz   dalej »
Copyright © 2017 Serwis internetowy Gminy Karczmiska. All rights reserved